ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป

(20 ธ.ค. 56) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ
"เด็กไทยกับไอที"ภายใต้แนวคิด "ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป"


รางวัลชนะเลิศ
ทีมพ่อบ้านสำราญใจ จากผลงานเรื่อง "FAR"

ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป

(20 ธ.ค. 56) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ
"เด็กไทยกับไอที"ภายใต้แนวคิด "ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป"


รางวัลรองชนะเลิศ
ทีมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนา เรื่อง สื่อร้ายใกล้ตัว

ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป

(20 ธ.ค. 56) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ
"เด็กไทยกับไอที"ภายใต้แนวคิด "ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป"


รางวัลชมเชย
ทีม TOPMONSTER เรื่อง เด็กไทยไฮเทค

ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป

(20 ธ.ค. 56) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ
"เด็กไทยกับไอที"ภายใต้แนวคิด "ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป"


รางวัลชมเชย
ทีม Bounty hunter เรื่อง เด็กไทยรู้จักใช้ไอที (Infographic)

ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป

(20 ธ.ค. 56) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ
"เด็กไทยกับไอที"ภายใต้แนวคิด "ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป"


รางวัลพิเศษส่งเสริมความเป็นไทย
ทีมเท่แบบไทยๆ เรื่อง ความเป็นไทยน่าสนใจเสมอ